RSS

ยักษ์ครองโลกล้านปี

กระดูกไดโนเสาร์เป็นหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทโบราณวัตถุ กระดูกไดโนเสาร์เป็นโบราณวัตถุชนิดหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตบนโลกเมื่อล้านปีที่ผ่านมา โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการศึกษา วิจัย และยังเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ประเภทปฐมภมิซึ่งเป็นหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคล้านปีนั้นจริงๆ จึงมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง 

ไดโนเสาร์ (Dinosauria)

   นายแพทย์ชาวอังฤกษชื่อ Gideon Mantell และภรรยาได้ค้นพบฟันขนาดใหญ่ถูกฝังอยู่ในหิน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับฟันของอิกัวน่า เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นฟันของสัตว์เลื้อยคลานชนิดใดชนิดหนึ่งที่สูญพันธ์ไปแล้วจึงตั้งชื่อกระดูกชิ้นนี้ว่า อิกัวโนดอน (Iguanodon)

     คำว่า “ไดโนเสาร์” เกิดขึ้นได้อย่างไร – หลังจากการค้นพบอิกัวโนดอนแล้ว นักชีววิทยาเกี่ยวพืชและสัตว์โบราณชาวอังกฤษ Richard Owen ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่าสัตว์ประเภทนี้ลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสัตว์เลื้อยคลานทั่วไป คือ ร่างกายที่ใหญ่ผิดปกติและสามารถเดินโดยลำตัวตั้งตรงได้ จึงคิดว่าควรแยกสัตว์ประเภทนี้เป็นอีกประเภทต่างหาก เขาจึงเรียกพวกมันว่า “Dinosaur”(ไดโนเสาร์) ซึ่งมาจาก deinos หมายถึงใหญ่โตผิดปกติและ sauros ซึ่งหมายถึงสัตว์เลื้อยคลานในภาษากรีก

    ไดโนเสาร์ เป็นชื่อเรียกโดยรวมของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในอันดับใหญ่ Dinosauria ซึ่งเคยครองระบบนิเวศบนพื้นพิภพ เป็นเวลานานถึง 165 ล้านปี ก่อนจะสูญพันธุ์ ไปเมื่อ 65 ล้านปีที่แล้ว คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลาน แต่อันที่จริงไดโนเสาร์เป็นสัตว์ในอันดับหนึ่งที่มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างสัตว์เลื้อยคลานและนกมีหลายเผ่าหลายพันธุ์สาย ทั้งประเภทกินเนื้อและกินพืชเป็นอาหาร ต่างฝ่ายก็มีหลายเผ่าหลายพันธุ์สาย ทั้งประเภทกินเนื้อและกินพืชเป็นอาหาร ต่างฝ่ายก็ซึ่งต่างก็ได้รับสมญานามว่าเป็นนักล่า โดยเฉพาะ ทีแร็กซ์ และนับว่าเป็นนักล่าในยุคจูลลาสสิค 

tyrannosaurus-rex-zoom

และฝ่ายหาอาหารจากพืชก็จะมีสิ่งป้องกันบางอย่างเพื่อเป็นเกราะคุ้มครองของตน เอง เช่นหนามที่แหลมคม พวกนี้จะไม่ทำอันตรายพวกอื่นก่อนถ้าไม่ถูกรบกวนหรือถูกรุกรานก่อน

stegosaurus

        หลายคนเข้าใจผิดว่า ไดโนเสาร์ คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในมหายุคมีโซโซอิกทั้งหมด แต่จริงๆ แล้ว ไดโนเสาร์ คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเท่านั้น สัตว์บกบางชนิดที่คล้ายไดโนเสาร์ สัตว์น้ำและสัตว์ปีกที่มีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์ ไม่ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ เป็นเพียงสัตว์ชนิดที่อาศัยอยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์เท่านั้น

ที่มาของชื่อ “ไดโนเสาร์”

มนุษย์ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มาเป็นเวลานับพันปีแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ใดเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเศษซากเหล่านี้เป็นของสัตว์ชนิดใด และพากันคาดเดาไปต่าง ๆ นานา ชาวจีนมีความคิดว่านี่คือกระดูกของมังกร ขณะที่ชาวยุโรปเชื่อว่านี่เป็นสิ่งหลงเหลือของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไป จนกระทั่งเมื่อมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในปีค.ศ. 1822 โดย กิเดียน แมนเทล นักธรณีวิทยาชาวอังกฤษ ไดโนเสาร์ชนิดแรกของโลกจึงได้ถูกตั้งชื่อขึ้นว่า อิกัวโนดอนเนื่องจากซากดึกดำบรรพ์นี้มีลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกับโครงกระดูกของตัวอิกัวนาในปัจจุบัน

ไดโนเสาร์จำแนก เป็น 2ประเภท ดังนี้

1. พวกซอริสเซียน (Saurischians) มีกระดูกเชิง กรานเป็นแบบสัตว์เลื้อยคลาน คือ กระดูก พิวบิส และอิสเชียมแยกออกจากกันเป็นมุมกว้าง 
 2. พวกออรืนิธิสเชียน (Ornithiscians) มีกระดูก เชิงกรานเป็นแบบนก คือ กระดูกทั้งสอง (พิวบิสและอิสเชียม) ชี้ไปทางด้านหลัง 

ยุคต่างๆของไดโนเสาร์

1.ยุคไตรแอสสิก (Triassic) 190-225 ล้านปี

      การครอบครองโลกของไดโนเสาร์ในยุคนี้โลกถูกปกคลุมด้วยป่าไม้จำนวนมาก พืชตระกูลที่ใช้สปอร์ในการขยายพันธ์ประสบความสำเร็จและมีวิวัฒนาการถึง ขั้นสูงสุด ในป่ายุคไตรแอสสิกช่วงแรกนั้นมีสัตว์ใหญ่ไม่มากนัก ไม่ใช่มีเพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น ที่ครองความยิ่งใหญ่ แต่ยังมีสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าแย่งชิงตำแหน่งนักล่าสุดยอดกับเหล่านักล่าเลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งสัตว์เหล่านี้คือนักล่าสัตว์ปีกที่เรียกกันว่า กาสโตนิส (นกยักษ์)

2.ยุคจูแรสสิก (Jurassic) 135-190 ล้านปี 

ไดโนเสาร์ครอบครองโลกได้สำเร็จในตอนปลายยุคไตรแอสสิก จนเมื่อเข้าถึงยุคจูราสสิก พวกมันก็ขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วโลก ในยุคนี้ผืนแผ่นดินถูกปกคลุมด้วยพืชขนาดยักษ์จำพวกสนและเฟิร์น

3.ยุคคริเตเซียส  (Cretaceous) 65-135 ล้านปี

สัตว์เลื้อยคลานเจริญมากในยุคนี้ ยุคนี้เป็นยุคที่ไดโนเสาร์มีการพัฒนาตัวเองอย่างมาก ก่อน จะหมดยุคครีเตเชียส นั้นอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไดโนเสาร์ บางพวกเริ่มตายลงและ สูญพันธุ์ หลังจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้ว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีบทบาทขึ้นมาบนโลก

     มีหลายคนที่ช่างสงสัยและตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วมนุษย์ในยุคปัจจุบันทราบได้อย่างไรว่าไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆที่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้นับสิบนับร้อยล้านปีมาแล้วนี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร?

ที่จริงแล้วไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแบบยกเมฆหรือจินตนาการขึ้นมาลอยๆ แต่วิธีการได้มาซึ่งรูปพรรณสัณฐานของไดโนเสาร์เหล่านี้ก็เหมือนกับการได้มาของรูปพรรณสัณฐานของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อื่นๆ นั่นคือจากการศึกษาจากซากดึกดำบรรพ์ (fossil) นักวิทยาศาสตร์จะต้องอาศัยความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันบวกกับจินตนาการและสร้างเป็นรูปพรรณสัณฐานของสิ่งมีชีวิตในอดีตขึ้นมา ซึ่งเชื่อกันว่าใกล้เคียงกับความจริงพอสมควรทั้งนี้เพราะสร้างขึ้นมาจากหลักวิชาการ ไม่ใช่การเดาสุ่ม

p17_parasaur

คำถาม

1.นักชีววิทยาเกี่ยวพืชและสัตว์โบราณ ได้แยกสัตว์ร่างกายที่ใหญ่ผิดปกติ เขาเรียกพวกมันว่าอะไร

2.ไดโนเสาร์จำแนกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

3.นกเคยครองโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่ยักษ์ มีนักล่าชั้นยอดชื่อว่าอะไร

4.การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ทำให้ยากต่อการศึกษา และเราไม่สามารถเข้าใจชีวิตและความเป็นอยู่ของมันได้อย่างชัดเจน เราควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตบนโลกเราในขณะนี้สูญพันธุ์

5.โครงกระดูกไดโนเสาร์ เป็นหลักฐานอะไร(ชั้นต้น/ชั้นรอง) มีความน่าเชื่อถือมากน้องเพียงใด

ที่มาแหล่งข้้อมูล

http://www.vcharkarn.com/vcafe/133330

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/malaiwan_c/historym1/unit01_03.html

http://www.komkid.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2the-killer-bird/

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C

http://khayan.net/board/index.php?topic=1000.0

http://dino.igetweb.com/index.php?mo=3&art=413171

http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/dinosaur/dinosaur.html

ที่มารูปภาพ

http://upic.me/i/79/tyrannosaurus-rex-zoom.jpg

http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/49/picdino/stegosaurus.jpg

ที่มาวิดิโอ

http://www.youtube.com/watch?v=SJqk3iBNIdI

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
poom1109

A topnotch WordPress.com site

poomkk

The greatest WordPress.com site in all the land!

nowacer765

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

palploy

A topnotch WordPress.com site

noeynoeywan

This WordPress.com site is the bee's knees

rachanee2539

A great WordPress.com site

potapa

This WordPress.com site is the bee's knees

boontarikakie

This WordPress.com site is the bee's knees

%d bloggers like this: